קורסים

קורס הכשרה למדריכות בענפי הספורט,ע"פ חוק הספורט